Дата / Час

АРХИВ НА ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

АРХИВ НА ГРАФИЦИТЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОКБДП

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА 2021 Г. Отвори
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА 2022 Г. Отвори
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ЗА 2023 Г. Отвори

АРХИВ НА ПЛАН-ПРОГРАМИ И ДОКЛАДИ НА ОКБДП

ПЛАН-ПРОГРАМИ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2021 Г. Отвори
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2022 Г. Отвори
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2023 Г. Отвори

ДОКЛАДИ

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2020 Г.
Отвори
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2021 Г.
Отвори
ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП ЗА 2022 Г.
Отвори

АРХИВ НА МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 26.02.2021 Г.

ПРОТОКОЛ № 23/26.02.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 28.04.2021 Г.

ПРОТОКОЛ № 24/28.04.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 29.07.2021 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 25/29.07.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 20 - 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 26/29.10.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 03 - 09 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 27/10.12.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 17 - 20 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

ПРОТОКОЛ № 28/20.12.2021 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 18 - 24 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 1/25.02.2022 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 22 - 24 МАРТ 2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
ПРОТОКОЛ № 2/28.03.2022 Г. Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ Отвори
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 15 - 21 АПРИЛ 2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
Протокол № 3 Отвори
Приложение Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 26 ЮЛИ 2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
Протокол № 4 Отвори
Приложение № 1 Отвори
Приложение № 2 Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 24-28 ОКТОМВРИ.2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
Протокол № 5 Отвори
Приложение Отвори

ЗАСЕДАНИЕ НА ОКБДП 29 НОЕМВРИ 2022 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ Отвори
Протокол № 6 ОтвориПоследни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище