Дата / Час


петък 19 февруари 2016 - 13:47:46
изглед за печат
Днес, в Областна администрация Търговище се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, председателствано от зам.областния управител Стефан Иванов. На заседанието беше представен отчет за дейността на Дирекция “Инспекция по труда”–Търговище за 2015 г. Директорът Галя Градинарова сподели, че в период от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. от контролните органи на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Търговище са извършени общо 1041 проверки, като са констатирани общо 4 520 бр. нарушения, като 2 776 от тях са в областта на трудовите правоотношения.

През 2015г. в Дирекция “Инспекция по труда” са постъпили 149 искания, сигнали и запитвания. Основните проблеми в постъпилите сигнали за нарушения на трудовото законодателство са свързани със заплащане на труда, възникване и прекратяване на трудови правоотношения, работното време, почивките и отпуските.
Съвместно с контролните органи на МВР, дирекцията е извършила 12 проверки. Констатирани са нарушения по възникване на трудовите правоотношения, работното време и заплащането на труда.

Съвместно с органите на НАП са извършени 13 проверки, в 13 предприятия. Голяма част от извършените проверки са свързани с нарушения по прекратяване на трудовите договори. С органите на НОИ са извършени 28 проверки, в 28 предприятия. Проверките обхващат въпроси по реда за подаване на уведомления при сключване и прекратяване на трудови договори данни за наличие на трудово правоотношение при целевото използване на средствата за обезщетения, разследване на трудови злополуки. Съвместно с представители на Агенция по заетостта са извършени 7 проверка - по въпроси по контрола за изразходване на средствата, предоставени по реда на Закона за насърчаване на заетостта и по оперативните програми.Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище