Дата / Час


вторник 08 октомври 2019 - 12:36:08
изглед за печат
Днес, 08.10.2019 г., се проведе заседание на Областната епизоотична комисия в област Търговище. Заседанието се ръководи от г-н Митко Стайков – областен управител на област Търговище.
Заседанието се свика във връзка със Заповед №РД 11-1972/03.10.2019 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, с която е обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума по свинете при диво прасе на територията на община Търговище.
Целта на срещата беше набелязване на спешни мерки за недопускане проникването и разпространението на заболяването на територията на област Търговище, а именно: биосигурност на всички свиневъдни обекти, биосигурност по време на лов, опазване и защита на горските територии и дивеча.
При констатиран случай на заболяването, съгласно Заповед номер РД 48-61/01.10.2019 г. на Министъра на земеделието храните и горите се обособяват три зони: подзона “А” – около констатирания случай с площ не по-малка от 3 км2, подзона “Б” – зоната извън зона “А” с площ не по-малка от 25 км2 и подзона “В” – зоната извън зона “Б” с площ не по-малка от 172 км2.
Със Заповед №РД05-155/04.10.2019г. на Директора на “Регионална дирекция по горите” – Шумен е определена инфектирана зона, в която е забранен достъпът на всички лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта АЧС и мерките за биосигурност.
ТП “ДГС Търговище” сапоставили предупредителни табели около подзона „А”, както следва:
- Ресторант „Ловна среща” на подхода към пътеката за х. „Младост”
- асфалтов път към х. „Младост”
- х. „Младост”
- отбивките на пътя София-Варна
- пътеката към „Мисионис”
Осигурени са ежедневни дежурни екипи в района на ресторант „Ловна среща” за недопускане на външни лица в подзона „А”.
Извършват се претърсвания на подзона „А“ от членове на ЛРД и ТП „ДГС - Търговище” за умрели диви свине.
В подзони „Б” и „В” на определената инфектирана зона могат да се извършват горскостопански и селскостопански дейности, събиране на гъби, билки, трюфели, туризъм и други дейности само след осигуряване и прилагане на съответните минимални мерки за биосигурност.
Ловът в подзони „Б” и „В” се осъществява при стриктно спазване на правилата определени и утвърдени със Заповед номер РД 48-61/01.10.2019 г. на Министър на земеделието храните и горите.
Приканваме всички граждани да се придържат към установените правила и да не навлизат в инфектираната зона, с цел недопускане разпространението на заболяването Африканска чума по свинете.
Заповед №РД05-155/04.10.2019г. на директора на РДГ – Шумен е публикувана в секция „Съобщения, обяви, конкурси и покани“, подсекция „Съобщения“ за сведение.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище