Дата / Час

Днес, 02.11.2022г. в пресцентъра на Областна администрация – Търговище се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, което бе председателствано от Областния управител г - н Станимир Парашкевов.

сряда 02 ноември 2022 - 14:25:55
изглед за печат
На заседанието присъстваха съставните части на Единната спасителна система (ЕСС): представители на петте общини, ОД МВР, РД ПБЗН, РЗИ, ЦСМП, ВиК, Областно пътно управление, ОДБХ и БЧК. Основна тема на заседанието беше да се разглеждат актуализираните общински планове за защита на населението при бедствия. Присъстващите обсъдиха и действията на областния щаб за защита при бедствия, както и организационна последователност на съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) при бедствие .
Общинските представители докладваха за актуалността на общинските планове за защита при бедствия, представяне на актуализирани списъци с лицата, имащи отношение към организацията за оповестяване и реагиране при възникване на бедствие.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище