Дата / Час


сряда 15 февруари 2023 - 13:45:09
изглед за печат
Днес, 15 февруари 2023 г., в Областна администрация – Търговище се проведе работна среща по повод зачестилите случаи на обезлесяване на гори в земеделски земи в общините на територията на област Търговище.


На срещата присъстваха областният управител Станимир Парашкевов, директорът на Регионална дирекция по горите – Шумен- инж. Емил Гелов, директорът на Областна дирекция „Земеделие“– Търговище- Донко Донков, представители на горски и ловни стопанства, Общински служби по земеделие, ОД на МВР, кметове и представители на общините в областта.
Обсъдени бяха пропуски при издаването на превозни билети и недостатъчната координация и контрол на дърводобива и експедирането на дървесината.

Всички участници в работната среща постигнаха съгласие да координират действията си с цел засилен контрол на процеса по дърводобив в земеделски територии с характеристики на гори.
Областна администрация Търговище

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище