Дата / Час

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ФУНКЦИИ

1. Подпомага областния управител, като разработва проект на Областна програма по енергийна ефективност и я изпълнява;
2. Подпомага всяка година областния управител, при съставянето на целева годишна програма за осъществяване на мерки по енергийна ефективност;
3. Изпълнява задачи, в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, възложени от областния управител.

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ОСНОВАНИЕ:Областният съвет по енергийна ефективност е създаден на основание чл. 31, aл. 1, т. 1 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 11 от Закона за енергийната ефективност.

СЪСТАВ:
Председател: Областен управител на област Търговище
Заместник-председател: Ресорен заместник областен управител
Секретар: Експерт от Областна администрация Търговище
Членове:
1. Представител на АУЕР – ТЗ СИР
2. Представител на РУО – Търговище
3. Представител на РО „НСК“ – Търговище, РДНСК СИР
4. Представител на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Търговище
5. Представител на E.ОН България Мрежи АД
6. Представител на Община Търговище
7. Представител на Община Попово
8. Представител на Община Омуртаг
9. Представител на Община Антоново
10. Представител на Община Опака
11. Представител на ТПП – Търговище
12. Експерти от Областна администрацияТърговище


Вътрешни правила за дейността на Областен съвет по енергийна ефективност


Отчети за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕГодишен отчет на Областна администрация Търговище за 2023 г.

Годишен отчет на Областна администрация Търговище за 2022 г.

Годишен отчет на Областна администрация Търговище за 2021 г.

Годишен отчет на Областна администрация Търговище за 2020 г.

Годишен отчет на Областна администрация Търговище за 2019 г.

Годишен отчет на Областна администрация Търговище за 2018 г.

Годишен отчет на Областна администрация Търговище за 2017 г.

Годишен отчет на Областна администрация Търговище за 2016 г.

Годишен отчет на Областна администрация Търговище за 2015 г.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ 2020-2025 Г.

Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище