Дата / Час


четвъртък 28 април 2016 - 10:56:06
изглед за печат
В Областна администрация Търговище се проведе официалната церемония по награждаването на участниците в конкурса „Най-добри здравословни и безопасни условия на труд”, организиран от Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) към областния управител на област Търговище. В категорията „Големи предприятия” голямата награда спечели „Водоснабдяване и Канализация“ ООД -гр. Търговище. В категорията „Средни предприятия” победител стана „„ПИП ТРЕЙД“ ООД -с. Давидово.

Областният управител Светлин Бонев връчи наградите на победителите и благодари на всички ръководители на предприятия на територията на област Търговище за участието им в конкурса и за стремежа им да прилагат превантивни подходи срещу допускането на трудов травматизъм и професионални заболявания.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 27 април 2016 - 08:59:39
изглед за печат
В пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни съвети, ръководено от зам.областния управител Йорданка Георгиева.

На заседанието, Директорът на „Бюро по труда“ – Търговище Иван Топалов представи актуална информация относно осигуряването на заетост, обучение и професионална квалификация на безработни лица от ромските малцинства за 2016 г. Той поясни, че групата на безработните от малцинствата е една от най-уязвимите групи на пазара на труда. Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях, основните причини за което са ниското образователно и квалификационно ниво или липсващи такива, поради което шансовете им на трудовия пазар са ограничени. Г-н Топалов заяви, че за решаване на тези проблеми в областта на заетостта, служителите на Дирекция „Бюро по труда“ насочват усилията си към реализирането на мерки за подобряване качеството на работната сила, по-пълна информираност относно възможностите за устройване на работа, подобряване на сътрудничеството с неправителствените организации с цел активното им съдействие за мотивация на безработните лица от малцинствата. Стана ясно, че безработните лица от малцинствените общности вкл. и самоопределилите се като роми имат равен достъп до всички програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани от Държавния бюджет, Европейския социален фонд и други финансови източници. Постигнатото и през 2015 г. показва, че от страна на служителите в Дирекциите „Бюро по труда” се полагат усилия за повишаване пригодността за заетост и обучение на лицата от ромски произход, търсят се нови форми и методи за постигане на по-добри резултати.

На заседанието, беше приет и План за работата на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2016 г. Секретарят на съвета Камелия Караджова заяви, че на следващите заседания ще се работи и по другите основни приоритети: здравеопазване, образование и култура.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 25 април 2016 - 11:07:10
изглед за печат
На извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК - Tърговище бе подписан договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, със съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище. В заседанието участваха експерти от МРРБ и кметовете на общините-членове на Асоциацията: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище, Танер Али-кмет на община Антоново, Ешреф Ешрефов – кмет на община Омуртаг.

Договорът бе подписан от областния управител Светлин Бонев, който е председател на Асоциацията, и управителя на водното дружество в областта инж. Явор Миланов. С документа, асоциацията възлага правото на "Водоснабдяване и канализация-Търговище" ООД да експлоатира и развива ВиК мрежата на територията на общините, които са членки на асоциацията.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 20 април 2016 - 13:02:27
изглед за печат
Днес, в Областна администрация Търговище се проведе „Ден на отворените врати” със студенти от Икономически университет-Варна, специалност „Строителство и недвижими имоти“. Студентите бяха посрещнати от областния управител Светлин Бонев, който ги запозна със своята работа и правомощията си. „Преходът от образование към първата работа е важен момент в живота на Вас, младите хора, тъй като определя перспективите за професионално развитие, потенциала за доходи и социалното положение в дългосрочен план“, заяви пред младежите областният управител.

В рамките на посещението, студентите бяха запознати с дейността на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Те получиха подробна информация за структурата в администрацията и за цялостната организация на работния процес. Беше им пояснено какви документи се налага да бъдат издавани, както и нормативните разпоредби, на които се базира работата в институцията.


[ Прочети още... ]
Ден на отворените врати

понеделник 18 април 2016 - 14:05:38
изглед за печат
Областният управител Светлин Бонев свика днес заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с появили се огнища на болестта заразен нодуларен дерматит на територията на страната. Заболяването е вирусно и засяга едрите преживни животни. Най-често се предава чрез комари, мухи, кърлежи и други насекоми.

Във връзка с ограничаването на болестта на територията на област Търговище,епизоотичната комисия засилва контрола върху придвижването/транспортирането на животните по пътищата на регион Търговище, като придвижването на едри и дребни преживни животни трябва да се осъществява след термометриране и извършване на клинични прегледи на здравословното състояние на животните от официалните ветеринарни лекари. Транспортираните животни задължително трябва да бъдат идентифицирани с индивидуални ушни марки, придружени от ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване. За предотвратяване на заболяването, Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ чрез общинските си структури ще трябва да организира незабавно извършването на ежеседмични клинични прегледи за заразен нодуларен дерматит на едрите преживни животни, отглеждани на територията на областта и приемане на сигнали при съмнение за наличие на клиника при възприемчиви за заболяването животни. Областна дирекция по безопасност на храните, съвместно с кметовете на населени места на територията на областта ще организират извършване на инвентаризация на едрите преживни животни в населените места в обл. Търговище и актуализиране на данните в Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 13 април 2016 - 14:15:21
изглед за печат
Главният секретар на Областна администрация Търговище Тодорка Танева и експерти от администрацията участваха в дискусионен форум във връзка с Международния ден на ромите – 8 април. Събитието се проведе в заседателната зала на Общински съвет – Омуртаг, като участие в него взеха представители на РИО – Търговище, директори и преподаватели от образователни институции, председатели на народни читалища, представители на неправителствени организации от община Омуртаг и свещенослужители в местните религиозни храмове.

В рамките на форума се проведе тематична дискусия „Деца на мигранти и деца мигранти“ с целеви групи включващи ромската общност, социално уязвими семейства на мигранти с различен социален статус.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 13 април 2016 - 11:35:41
изглед за печат
Областна администрация Търговище ще се включи в Националната кампания „Великден за всеки“ – Дари празник на баба и дядо“, която се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България.

Целта на инициативата е да бъдат подпомогнати с ваучери за 20 лв. най-нуждаещите се пенсионери. Техните притежатели ще могат да пазаруват в 5 000 магазина в цялата страна. Разпределението на боновете ще става по предварително раздадени списъци от пенсионерските клубове по места и със съдействието на местната власт.

Средствата се набират по банкова сметка в СИБАНК, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, чийто титуляр е Български червен кръст.

IBAN: BG03BUIB98885029906100
Банков код:BUIBBGSF
Или със SMS 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 2 3 ... 159 [160] 161 ... 178 179 180

Анкета

(C) 2011, Всички права запазени - Област Търговище