Дата / Час


понеделник 09 май 2016 - 13:51:05
изглед за печат
В Търговище откриха 239-тия традиционен пролетен панаир „Изложение Търговище 2016“. Сред официалните гости на събитието бяха областният управител Светлин Бонев, народни представители, ръководители на фирми и институции. В Изложението, което се провежда в ХГ „Никола Маринов“ , своята продукция ще представят около 100 фирми-производители на текстилни изделия, промишлени стоки, земеделска техника и др.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 09 май 2016 - 08:20:21
изглед за печат
Областният управител Светлин Бонев беше официален гост на откриването на XVII издание на Международния фестивал за спектакли за деца “Вълшебната завеса”. 17 спектакъла ще имат възможност да видят малките зрители на града през фестивалната седмица. Всички те са подбрани от селекционера Аве Иванова. „Изкуството – по-добрата реалност” е мотото, което тя е избрала, за да обобщи своята идея за подбора. Тази година, председател на журито е доц. д-р Йоана Спасова-Дикова от сектор Театър на Института за изследване на изкуствата на БАН. Своите решения тя ще взема съвместно с татроведа Никола Вандов и режисьора Веселин Бойдев.

[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

четвъртък 28 април 2016 - 09:56:06
изглед за печат
В Областна администрация Търговище се проведе официалната церемония по награждаването на участниците в конкурса „Най-добри здравословни и безопасни условия на труд”, организиран от Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) към областния управител на област Търговище. В категорията „Големи предприятия” голямата награда спечели „Водоснабдяване и Канализация“ ООД -гр. Търговище. В категорията „Средни предприятия” победител стана „„ПИП ТРЕЙД“ ООД -с. Давидово.

Областният управител Светлин Бонев връчи наградите на победителите и благодари на всички ръководители на предприятия на територията на област Търговище за участието им в конкурса и за стремежа им да прилагат превантивни подходи срещу допускането на трудов травматизъм и професионални заболявания.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 27 април 2016 - 07:59:39
изглед за печат
В пресцентъра на Областна администрация Търговище се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни съвети, ръководено от зам.областния управител Йорданка Георгиева.

На заседанието, Директорът на „Бюро по труда“ – Търговище Иван Топалов представи актуална информация относно осигуряването на заетост, обучение и професионална квалификация на безработни лица от ромските малцинства за 2016 г. Той поясни, че групата на безработните от малцинствата е една от най-уязвимите групи на пазара на труда. Трудовата им интеграция е свързана с решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях, основните причини за което са ниското образователно и квалификационно ниво или липсващи такива, поради което шансовете им на трудовия пазар са ограничени. Г-н Топалов заяви, че за решаване на тези проблеми в областта на заетостта, служителите на Дирекция „Бюро по труда“ насочват усилията си към реализирането на мерки за подобряване качеството на работната сила, по-пълна информираност относно възможностите за устройване на работа, подобряване на сътрудничеството с неправителствените организации с цел активното им съдействие за мотивация на безработните лица от малцинствата. Стана ясно, че безработните лица от малцинствените общности вкл. и самоопределилите се като роми имат равен достъп до всички програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани от Държавния бюджет, Европейския социален фонд и други финансови източници. Постигнатото и през 2015 г. показва, че от страна на служителите в Дирекциите „Бюро по труда” се полагат усилия за повишаване пригодността за заетост и обучение на лицата от ромски произход, търсят се нови форми и методи за постигане на по-добри резултати.

На заседанието, беше приет и План за работата на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2016 г. Секретарят на съвета Камелия Караджова заяви, че на следващите заседания ще се работи и по другите основни приоритети: здравеопазване, образование и култура.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

понеделник 25 април 2016 - 10:07:10
изглед за печат
На извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК - Tърговище бе подписан договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, със съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище. В заседанието участваха експерти от МРРБ и кметовете на общините-членове на Асоциацията: д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище, Танер Али-кмет на община Антоново, Ешреф Ешрефов – кмет на община Омуртаг.

Договорът бе подписан от областния управител Светлин Бонев, който е председател на Асоциацията, и управителя на водното дружество в областта инж. Явор Миланов. С документа, асоциацията възлага правото на "Водоснабдяване и канализация-Търговище" ООД да експлоатира и развива ВиК мрежата на територията на общините, които са членки на асоциацията.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище

сряда 20 април 2016 - 12:02:27
изглед за печат
Днес, в Областна администрация Търговище се проведе „Ден на отворените врати” със студенти от Икономически университет-Варна, специалност „Строителство и недвижими имоти“. Студентите бяха посрещнати от областния управител Светлин Бонев, който ги запозна със своята работа и правомощията си. „Преходът от образование към първата работа е важен момент в живота на Вас, младите хора, тъй като определя перспективите за професионално развитие, потенциала за доходи и социалното положение в дългосрочен план“, заяви пред младежите областният управител.

В рамките на посещението, студентите бяха запознати с дейността на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“. Те получиха подробна информация за структурата в администрацията и за цялостната организация на работния процес. Беше им пояснено какви документи се налага да бъдат издавани, както и нормативните разпоредби, на които се базира работата в институцията.


[ Прочети още... ]
Ден на отворените врати

понеделник 18 април 2016 - 13:05:38
изглед за печат
Областният управител Светлин Бонев свика днес заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с появили се огнища на болестта заразен нодуларен дерматит на територията на страната. Заболяването е вирусно и засяга едрите преживни животни. Най-често се предава чрез комари, мухи, кърлежи и други насекоми.

Във връзка с ограничаването на болестта на територията на област Търговище,епизоотичната комисия засилва контрола върху придвижването/транспортирането на животните по пътищата на регион Търговище, като придвижването на едри и дребни преживни животни трябва да се осъществява след термометриране и извършване на клинични прегледи на здравословното състояние на животните от официалните ветеринарни лекари. Транспортираните животни задължително трябва да бъдат идентифицирани с индивидуални ушни марки, придружени от ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване. За предотвратяване на заболяването, Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ чрез общинските си структури ще трябва да организира незабавно извършването на ежеседмични клинични прегледи за заразен нодуларен дерматит на едрите преживни животни, отглеждани на територията на областта и приемане на сигнали при съмнение за наличие на клиника при възприемчиви за заболяването животни. Областна дирекция по безопасност на храните, съвместно с кметовете на населени места на територията на областта ще организират извършване на инвентаризация на едрите преживни животни в населените места в обл. Търговище и актуализиране на данните в Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ.


[ Прочети още... ]
Областна администрация Търговище
Отиди на страница  1 2 3 ... 234 [235] 236 ... 262 263 264

Анкета

(C) 2022, Всички права запазени - Област Търговище