Дата / Час

Съвети и комисии
СЪВЕТИ И КОМИСИИ ДЕЙСТВАЩИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТЪРГОВИЩЕ


СФОРМИРАНИ ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР – гр. ТЪРГОВИЩЕ

СФОРМИРАНИ ОБЛАСТНИ КОМИСИИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР – гр. ТЪРГОВИЩЕ
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН
Последни новини

Анкета

(C) 2024, Всички права запазени - Област Търговище